Organel nedir?

Hücre içi yapıdır. Zarla çevrili olan organeller, özelleşmiş hücre işlevi için gerekli enzim ve diğer elemaları içerir. Çekirdek, mitokondri, kloroplastlar, endoplazmik retikulum, lizozom, golgi cisimciği gibi.